Hoe aanvragen?

Huisbezoeken dienen ten laatste op de dag zelf tussen 8u en 12u telefonisch (058 31 36 31) te worden aangevraagd. Zoniet zal de dokter de daaropvolgende dag bij u langskomen.
Betreft het een spoedgeval, dan kunt u uiteraard altijd bellen. Betreft het een levensbedreigende situatie, verlies dan geen tijd en bel a.u.b. meteen het nummer 100 of 112.

Wanneer zal de dokter bij mij langskomen?

Voor een huisbezoek kan geen exact tijdstip worden afgesproken. De dokter plant zelf zijn huisbezoeken in functie van dringendheid en in functie van de meest efficiënte route.